הכל על חידוש טיפולי שורש

חידוש טיפולי שורש או טיפול שורש חוזר, מתבצע בכמה מכמה מקרים. מקרה אחד הוא באם התגלתה דלקת בשורשי השיניים לאחר שבוצע טיפול שורש קודם. סיבה שניה יכולה להיות דלקת שהיתה קיימת בעבר אך כיום גודלה מאלץ לגשת לטיפול שורש חוזר. דלקת זו קרויה דלקת סב שורשית. יש מקרים בהם יש צורך בביצוע חידוש טיפולי שורש גם באם לא התגלתה דלקת זו, וזאת לאור סתימת שורש שהונחה בצורה לא תקינה.

מה זה בכלל טיפול שורש

בשונה מטיפולי שיניים אחרים, טיפול שורש לרוב יבוצע כאשר קיימת דלקת בשורש השן, ואין הרבה אלטרנטיבות לטיפול (מלבד אולי עקירת השן). במסגרת טיפול שורש יחדור רופא השיניים בעזרת קידוח אל שורש השן, וינקה כל שאירי חיידקים וסממני דלקת. לאחר ניקוי והחלמה של המקום, יסתום רופא השיניים את השן על ידי חומר מילוי וסתימה מתאימה.

מדוע לבצע חידוש טיפולי שורש

כאמור אחת הסיבות לביצוע שחזור של טיפול שורש היא התפתחות של דלקת סב שורשית. הסיבות להיווצרות של דלקת מסוג זה הן מגוונות:

  • ניקיון לקוי של השיניים בכלל ואזור בו בוצע טיפול השורש הקודם בפרט
  • אי תקינות של סתימת השורש שהונחה בטיפול הקודם
  • היווצרות של דלקת בשורש השיניים
  • התפתחות של לדקת מיקרואורגניזם באזור הסב שורשי או בתעלות השורש

לצד החמרה בדלקת או היווצרות דלקת חדשה, ימליץ הרופא למטופל על ביצוע טיפול שורש חוזר לאחר אבחון ולאור שיקול דעתו.

שיניים לבנות

מטרת חידוש טיפולי שורש

טיפול שורש חוזר נעשה במטרה לסדר או לתקן בעיות שלא התגלו או שנוצרו בעקבות טיפול השורש הראשוני. גם כאשר מדובר על טיפול שורש חוזר מטרתו לש הרופא היא להביא לניקוי מלא של תעלות השורש ואיטומן, כך שלא יהיו קרקע פורייה להיווצרות של חיידקים.

אבחון מקדים

על מנת שמטופל ידע באם טיפול שורש חוזר הינו הטיפול המתאים לו, ראשית יעבור אבחון הכולל צילומי שיניים על ידי הרופא המטפל. יש מקרים בהם ימצאו חלופות עדיפות ולא יומלץ לערוך טיפול חוזר, לצד מקרים אחרים בהם תהיה המלצה חדש משמעית לבצע שחזור של טיפול השורש.